Partycypacja to oferta dla nowoczesnych samorządów. Demokratyzacja mechanizmów sprawowania władzy to już nie tylko trend,  ale wymóg tych czasów.  Wyzwaniem jest prowadzenie dialogu z mieszkańcami w taki sposób, aby uzyskane od nich informacje i deklaracje miały rzeczywisty wpływ na jakość i efekty zarządzania samorządem. Wymaga to od zarządzających umiejętności w stosowaniu narzędzi, które pozwalają na włączenie mieszkańców i organizacji pozarządowych w kreowanie i współrealizację zadań publicznych. Planując procesy partycypacji, spotkamy się z dwiema stronami dialogu: samorządem i mieszkańcami. Znamy wyzwania i ograniczenia każdej ze stron. Samorządom potrzebny jest przede wszystkim gotowy przepis na to, aby proces sprawnie przeprowadzić, a dla mieszkańców ważne jest zrozumienie przedmiotu dyskusji aby móc w niej aktywnie uczestniczyć. Mamy przetestowane rozwiązania, które się sprawdzają.

Oferujemy:

– przygotowanie samorządów do wdrożenia:

  • inicjatywy lokalnej
  • budżetu obywatelskiego ( wraz z procedurami, planowaniem, wdrażaniem  procesu i uwzględnieniem kluczowych ryzyk),

– przygotowanie i prowadzenie procesów tworzenia Rocznych i Wieloletnich Programów Współpracy z organizacjami

– zaplanowanie i przeprowadzenie dowolnego procesu konsultacji społecznych

  • dla dokumentów rewitalizacyjnych
  • dla wszelkich dokumentów lokalnych

moderację i prowadzenie spotkań (zaplanowanie i przeprowadzenie, w oparciu o cele).

Zapraszamy do kontaktu z Marianną Starzyk, managerem naszej działalności gospodarczej, aby ustalić warunki współpracy: marianna.starzyk@bis-krakow.pl, +48 733 084 326