Partycypacja to oferta dla nowoczesnych samorządów. Demokratyzacja mechanizmów sprawowania władzy to już nie tylko trend, ale wymóg tych czasów. Wyzwaniem jest prowadzenie dialogu z mieszkańcami w taki sposób, aby uzyskane od nich informacje i deklaracje miały rzeczywisty wpływ na jakość i efekty zarządzania samorządem. Wymaga to od zarządzających umiejętności w stosowaniu narzędzi, które pozwalają na włączenie mieszkańców i organizacji pozarządowych w kreowanie i współrealizację zadań publicznych. Planując procesy partycypacji, spotkamy się z dwiema stronami dialogu: samorządem i mieszkańcami. Znamy wyzwania i ograniczenia każdej ze stron. Dla mieszkańców najważniejsze jest zrozumienie przedmiotu dyskusji, aby móc w niej aktywnie uczestniczyć.

Oferujemy:

przygotowanie i prowadzenie procesów tworzenia Rocznych i Wieloletnich Programów Współpracy z organizacjami

zaplanowanie i przeprowadzenie dowolnego procesu konsultacji społecznych (dla dokumentów rewitalizacyjnych,  dla wszelkich dokumentów lokalnych)

moderację i prowadzenie spotkań (zaplanowanie i przeprowadzenie w oparciu o cele)

Zapraszamy do kontaktu z Marianną Starzyk, managerem naszej działalności gospodarczej, aby ustalić warunki współpracy: marianna.starzyk@bis-krakow.pl, +48 733 084 326