Usługi, które świadczymy w ramach oferty odpłatnej, realizujemy na najwyższym poziomie, zgodnie z  najważniejszymi dla nas wartościami.

Pracujemy na rzecz dialogu i współpracy między sektorami. Zależy nam, aby organizacje pozarządowe skutecznie realizowały swoją misję, a samorządy umiejętnie wykorzystywały potencjał sektora pozarządowego.

W ciągu sześciu lat z naszych programów edukacyjnych skorzystało przynajmniej 1000 przedstawicieli małopolskich organizacji pozarządowych i samorządów.

Od 2010 roku pomogliśmy blisko 150 małopolskim organizacjom pozarządowym nawiązać efektywną współpracę z samorządami.

Zaprojektowaliśmy i poprowadziliśmy ponad 20 procesów konsultacji społecznych, które służyły m.in. tworzeniu lepszego prawa.

Tylko od 2014 roku wsparliśmy finansowo i proceduralnie 78 inicjatyw młodych stażem organizacji i grup nieformalnych, które zaangażowały  8256 osób.

Dzięki naszemu wsparciu powstało i rozwija się sześć miejscowości tematycznych, gdzie systematycznie powstają nowe pomysły i inicjatywy społeczne i ekonomiczne oraz miejsca pracy.

Przygotowywaliśmy między innymi strategie rozwiązywania problemów społecznych, przeciwdziałania przemocy, alkoholizmowi i narkomanii. Projektowaliśmy i uczestniczyliśmy w wielu procesach diagnostycznych, badawczych i rewitalizacyjnych,  przygotowując metodologię, analizując efekty i konsultując.

Efekty naszych działań zostały docenione w 2014 roku przez Marszałka Województwa Małopolskiego. Otrzymaliśmy nagrodę dla najlepszych organizacji w Małopolsce, „Kryształy Soli”, „za niezwykłe zaangażowanie na rzecz wzmacniania potencjału sektora pozarządowego, integrację oraz profesjonalizację III sektora oraz budowanie mostów pomiędzy mieszkańcami, organizacjami i samorządami”.

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą i współpracy.