Edukacja i wsparcie dla NGO to podstawa naszej działalności statutowej, ale usługi z tego zakresu realizujemy także w ramach oferty odpłatnej, zgodnie z najważniejszymi dla nas wartościami.

Pracujemy na rzecz współdziałania organizacji pozarządowych wewnątrz sektora, uczymy dialogu z samorządami. Inspirujemy obywateli do działania, ucząc odpowiedzialności za wspólnotę, za miejsca w których żyją. Pokazujemy możliwości płynące ze wspólnych działań mieszkańców i integracji. Inicjujemy takie procesy.

Usamodzielniamy organizacje. Uczymy zarządzania projektami i zasobami oraz koordynowania działań. Pokazujemy różne źródła finansowania działalności i uczymy korzystania z nich.

Przekładamy język i przepisy administracji na język NGO.

Niektóre organizacje profesjonalizujemy, a innym stwarzamy warunki dla rozwoju pasji. Integrujemy organizacje pozarządowe i zachęcamy do współpracy.

Oferujemy szkolenia i warsztaty:

z zakładania, prowadzenia i finansowania działalności organizacji pozarządowych

ze współpracy organizacji pozarządowych z samorządami

ze współpracy wewnątrz sektora

z przygotowywania dokumentów strategicznych

z prowadzenia konsultacji społecznych

z aktywizacji społecznej

 z pisania wniosków adekwatnych do aktualnych wytycznych

z prowadzenia księgowości

Jeśli jesteście Państwo przedstawicielami organizacji, która potrzebuje wsparcia, prosimy o kontakt w celu ustalenia Państwa potrzeb Program każdego szkolenia, warsztatu lub konsultacji, przygotowujemy w odniesieniu do potrzeb grupy.

Zapraszamy do kontaktu z Marianną Starzyk, managerem naszej działalności gospodarczej, aby ustalić warunki współpracy: marianna.starzyk@bis-krakow.pl, +48 733 084 326