Edukacja i wsparcie dla JST to podstawa naszej działalności statutowej, ale usługi z tego zakresu realizujemy także w ramach oferty odpłatnej, pamiętając o najważniejszych dla nas wartościach.

Pracujemy na rzecz dialogu i współpracy. Przekładamy język i przepisy administracji na język NGO. Uczymy komunikacji z trzecim sektorem i pokazujemy jak wykorzystywać jego potencjał.

Szkolimy z narzędzi współpracy z mieszkańcami, by wspólnie z nimi rozwijać potencjał dzielnic, miejscowości i regionów. Działamy na rzecz budowania silnego sektora pozarządowego, który wesprze administrację w realizacji najważniejszych zadań. Dlatego usamodzielniamy organizacje. Uczymy zarządzania projektami i zasobami oraz koordynowania działań. Pokazujemy różne źródła finansowania działalności i uczymy korzystania z nich.

Niektóre organizacje profesjonalizujemy, a innym stwarzamy warunki dla rozwoju pasji. Integrujemy, sieciujemy i budujemy ramy współpracy wewnątrz sektora.

Oferujemy szkolenia i warsztaty:

z zakładania, prowadzenia i finansowania działalności organizacji pozarządowych

­ ze współpracy organizacji pozarządowych z samorządami

­ ze współpracy wewnątrz sektora

­ z przygotowywania dokumentów strategicznych

­ z prowadzenia konsultacji społecznych

­ z aktywizacji społecznej

­ z pisania wniosków adekwatnych do aktualnych wytycznych

Jeśli jesteście Państwo przedstawicielami samorządu, który chce mieć w sektorze obywatelskim prawdziwe i solidne wsparcie, prosimy o kontakt w celu ustalenia Państwa potrzeb i rzeczywistych problemów wymagających rozwiązania. Program każdego szkolenia, warsztatu lub konsultacji, przygotowujemy po zbadaniu potrzeb. Wiemy, że dopiero właściwa diagnoza pozwala na zaplanowanie dobrych zmian.

Zapraszamy do kontaktu z Marianną Starzyk, managerem naszej działalności gospodarczej, aby ustalić warunki współpracy: marianna.starzyk@bis-krakow.pl, +48 733 084 326