Uważamy, że tylko wnikliwa diagnoza pozwala przygotować skuteczne strategie i projekty przynoszące pożyteczne efekty. W naszych działaniach diagnostycznych stawiamy na dobre rozpoznanie problemów i potrzeb, tak by wypracować efektywne rozwiązania. Szukamy zarówno przyczyn jak i skutków. Proponujemy działania kompleksowe, uwzględniające różne etapy pracy nad strategią od zaprojektowania metodologii, przez diagnozę, aż do wypracowania rozwiązań.

Strategie opracowujemy w porozumieniu z zarządami włączając zespół, uwzględniając oczekiwania grup, z którymi organizacje pracują.

Organizacje pozarządowe uczymy tak przygotowywać projekty, odpowiadały potrzebom beneficjentów i były adekwatne do możliwości grantodawców.

Mając wieloletnie doświadczenie ewaluujemy projekty, wyciągając wnioski i proponując konkretne rozwiązania na przyszłość.

Oferujemy:

badania ilościowe

badania jakościowe

­ analizy danych

­ diagnozy społeczne

­ ewaluację założeń projektów na etapie przygotowywania wniosków

ocenę efektów projektów

Zapraszamy do kontaktu z Marianną Starzyk, managerem naszej działalności gospodarczej, aby ustalić warunki współpracy: marianna.starzyk@bis-krakow.pl, +48 733 084 326