Uważamy, że wnikliwa diagnoza jest kluczowa przy opracowywaniu strategii i projektów. Dzięki niej tworzymy lepsze dokumenty, które przynoszą docelowo adekwatne efekty. W naszych działaniach diagnostycznych stawiamy na rozpoznanie problemów i potrzeb, tak by wypracować efektywne rozwiązania. Szukamy zarówno przyczyn jak i skutków. Zależy nam na działaniach kompleksowych, uwzględniających różne etapy pracy nad dokumentami strategicznymi od zaprojektowania metodologii i całych procesów, przez diagnozę, aż do wypracowania rozwiązań.

Ewaluując sprawdzamy czy cele zostały zrealizowane, wyciągamy wnioski i proponujemy rozwiązania.

Dokumenty strategiczne opracowujemy w porozumieniu z ich odbiorcami, uwzględniając oczekiwania różnych grup.

Spotykamy grupy odbiorców i inspirujemy do konstruktywnej współpracy.

Dla Jednostek Samorządu Terytorialnego diagnozujemy sytuacje, proponując rozwiązania odpowiadające potrzebom beneficjentów, adekwatne do możliwości gmin, nastawione na realną i efektywną pomoc.

Oferujemy:

  • ­ badania ilościowe
  • ­ badania jakościowe
  • ­ analizy danych
  • ­ diagnozy społeczne
  • ­ ewaluację założeń projektów na etapie przygotowywania wniosków
  • ­ ocenę efektów projektów

Zapraszamy do kontaktu z Marianną Starzyk, managerem naszej działalności gospodarczej, aby ustalić warunki współpracy: marianna.starzyk@bis-krakow.pl, +48 733 084 326